سیستم مدیریت محتوا چیست؟

CMS مخفف یا عبارت کوتاه شده کلمه Content System Management می‌باشد. سیستم مدیریت محتوا (CMS) یک برنامه نرم افزاری یا مجموعه‌ای از برنامه‌های مرتبط است که برای ایجاد و مدیریت محتوای دیجیتال [...]